banner startowa gora
banner startowa lewo banner startowa srodek banner startowa prawo
banner startowa dol

Brak samodzielności, bierność zawodowa, wykluczenie społeczne… to realne zagrożenia, na które dzieci i młodzież dorastający w placówkach opiekuńczo-wychowawczych są bardziej narażeni, niż ich rówieśnicy wychowujący się w domach rodzinnych. Jednym z powodów tego zjawiska jest brak odpowiednich kompetencji z zakresu poradnictwa życiowego wśród wychowawców pracujących w domach dziecka. Nie dysponują oni narzędziami, ani metodami odpowiednimi do diagnozy oraz interwencji, dzięki którym mogliby oceniać deficyty i talenty wychowanków, a także mogli zapobiegać negatywnym zjawiskom i zrachowaniom zamiast je korygować. Istotnym deficytem jest też brak koordynacji i współpracy instytucji państwowych i pozarządowych, a co za tym idzie niska skuteczność ich globalnych przedsięwzięć. Należy także wspomnieć o niewystarczającym zaangażowaniu środowisk lokalnych w procesie włączania wychowanków domów dziecka do społeczeństwa.

 

Skaner kompetencji

W ramach projektu „Nawigator zdobywców przyszłości” zostanie podjęta próba przezwyciężenia tych deficytów.
Zostanie stworzony model działań włączający różne podmioty i dający nowe metody pracy, dzięki którym podopieczni będą lepiej przygotowani do samodzielnego życia.

Lepszy start w dorosłym życiu Wzrost kompetencji Zwiększona samodzielność Lepsza jakość usług Większa zaradność Spójność działań

(stopka)

Strona wykorzystuje ciasteczka. Czytaj więcej